1. Home
  2. Arculattervezés
  3. A vizuális nyelv alapelemei

A vizuális nyelv alapelemei

Fontos, hogyha már megvan a brief, arra megfelelő vizuális választ tudjunk adni.

Ahhoz, hogy megértsük egy-egy brand vizuális működését, érdemes atomi szintre bontva is megvizsgálni. A UI (user interface) designban már régóta használjuk az Atomic Design módszert, melynek lényege, hogy a UI-elemeket olyan kicsi egységekre bontjuk, amilyenre csak lehetséges, a legelemibb részekre, amelyek tovább bontva már nem képeznek értelmezhető egységet: ilyen pl. egy beviteli mező, kártya vagy gomb. Több atom összeépítésével aztán molekulákat hozunk létre, amelyek továbbfejleszthetők organizmusokká.

Az arculattervezésben alapvetően az ilyen visszabontásnak nincs gyakorlati jelentősége, inkább abból a szempontból érdemes vizsgálni, hogy az egyes építőelemek vizuális részleteinek milyen üzenete van, illetve hogy az ezen elemekből alkotott összkép ezt az üzenetet mennyiben erősíti vagy éppen gyengíti. 

Négyzet, négyszög

Minden szöge és oldala egyforma, ennek az a hatása, hogy nyugodt, stabil, statikus, nehéz, magába záródó és unalmas hatása van a formának. Amennyiben a csúcsára állítunk egy négyzetet, akkor instabillá válik, mintha bármelyik pillanatban felborulna.

Téglalapoknak fekvő és álló formában is stabil, viszont aktívabb hatása van, mint a négyzetnek. Paralelogramma esetén (szemben lévő szögek és oldalak egyformák) már sokkal dinamikusabb, aktív hatásról beszélhetünk.

Háromszög

A háromszög a legaktívabbnak tűnő alapelem. Lehet egy nyílhegy, amely irányt mutat, de közben egy nagy szöget bezáró csúcsszöggel nyugodt hatást is kelthet. További vizuális üzenetek: aktív, dinamikus, hegyes, kemény.

Kör

A körnek nincs kezdő- és végpontja, emiatt a végtelen szimbóluma. Sokkal kevesebb feszültséget hordoz, mint a négyzet vagy a háromszög, hiszen irányt sem mutat, emiatt nyugodt, harmonikus, önmagába záródó, végtelen, puha, biztonságos üzenete van.

Vonal

A vonalak sokféleképp előfordulnak emblémákban. A vonalaknak irányultsága van. A nyugati civilizációban balról jobbra olvasunk, így a vonalak is ebben az irányban értelmezhetőek. Így tud pozitív vagy negatív jelentéssel bírni, attól függően, hogy felfelé vagy lefelé irányul, jobbról balra vagy balról jobbra emelkedik.

Látod? Látom!

Ezek a formák mind érzéseket, üzeneteket fejeznek ki, hatásuk van, amelyeket a szemlélő végül vagy érez, vagy nem. Ez egy kétélű játék, hiszen az egyik oldalon a tervezőnek van egy szándéka, a befogadónak pedig van egy benyomása. Akkor működik jól egy grafika, ha a befogadók többségénél működik a tervezői szándék.

Utolsó frissítés 2021.02.15.

Hasznos a bejegyzés?

Kapcsolódó tartalmak

Branding és a vizuális válasz könyv
Hiánypótló magyar nyelvű, 156 oldalas branding könyv.
Megnézem